FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ